Kontakt - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
ul. Wilcza 21
00-544 Warszawa

Oficer dyżurny

tel.  22-4772 3-91-50

tel. 22-4772 3-91-51

tel. 22-4772 3-91-52

fax: 22 4772 3-63-03

fax: 22-4772 1-69-79
 

Sekretariat Komendanta

tel.  22 4772 3-91-11

komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

W sprawie skarg i wniosków Kierownictwo KRP Warszawa I, przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 oraz w poniedziałki w godzinach od 16 do 18.

Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skarga powinna zawierać:

imię i nazwisko skarżącego,
dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
dokładny opis zdarzenia.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 09.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry