Komendant Rejonowy Policji Warszawa I - Komendant Rejonowy Policji - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Rejonowy Policji

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I

insp. Sławomir Piekut

 

Kompetencje:

1. planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Komendy:

a. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

b. Wydział Kontroli Kadr i Szkolenia

c. Referat Wspomagający

d. Jednoosobowe Stanowiasko ds. Prasowo-Informacyjnych

d. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych


2. wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników Policji

3. określa zadania swoim zastępcom, kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom Policji wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych, a także zakresy czynności policjantom i pracownikom Policji tych komórek

4. wyznacza policjantów lub pracowników Policji uprawnionych do koordynowania pracy w zespołach etatowych

5. wyznacza policjantów lub pracowników Policji odpowiedzialnych za planowanie i koordynację podejmowanych czynności w powołanych, w trybie odrębnych przepisów, nieetatowych zespołach.

6. może upoważniać swoich zastępców, policjantów lub pracowników Policji, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu.

Metryczka

Data publikacji 29.07.2013
Data modyfikacji 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry